פיתוח מקצועי – הכשרת חונכים


תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות וקיבל אתגר נוסף עם ביסוס הליווי המקצועי למורה החדש, בשלוש השנים הראשונות לכניסתו למערכת החינוך. תפקידם של החונך והמלווה לתמוך בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים, ולהיות שותפים בהערכתם. התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובליווי, במסגרת מסלולי הקידום. חוזר מנכ"ל תש"ע 1/ב' מבהיר כי תפקיד החונכות הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מתאימה.

  • תכנים

הקורסים להכשרת חונכים יעסקו בנושאים: הכרת הקשיים של עובדי הוראה חדשים, פיתוח כישורי הנחייה והדרכה; פיתוח שיח רפלקטיבי: פיתוח יכולת קשב ומתן משוב, תמיכה בהתפתחות מקצועית של עובד הוראה מתחיל; דרכים לצפייה בשעורים, דיאלוג עם המתמחה, דרכי הערכה לקראת קבלת רישיון לעיסוק בהוראה ועוד.

בקורסים הולכת ומתגבשת תפיסת תפקיד החונכות מבחינת גופי הידע והמיומנויות, לצד תמיכה בחונכים עצמם.

 

בשנה"ל תשע"ח נקיים קורסים בשתי מתכונות:

  1. קורס בדרגות 6-2  ב"אופק חדש" ולמורים ב"עוז לתמורה" מקנה גמול:

הכשרה לתעודת חונך/מלווה שלב א' – 60 שעות בשנה אחת.

 

  1. קורס בדרגות 9-7 ב"אופק חדש" ולמורים ב"עוז לתמורה" מקנה גמול:

הכשרה לתעודת חונך מומחה – 120 שעות בשנתיים, 80 שעות קבוצתיות + 40 שעות ליווי אישי – Supervision מודרך.

תנאי קבלה:
מורים וגננות בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
ותק של 5 שנים לפחות.
ראיון קבלה.
המלצה של מנהל בית הספר או הפיקוח על הגנים.
התנסות כלשהי בחונכות או ליווי מורה/גננת, במקביל לשנת הלימודים במכללה.

דמי רישום לכל קורס  – 60 ₪

 

למידע ופרטים נוספים:

רכז התכנית, יצחק זמיר: נייד: 050-3075751 דוא"ל: itzamir@walla.co.il

 

לטופס הרשמה מוקדמת אנא לחץ/י כאן.

 

הזמנה לוועדת קבלה תשלח במייל.

 

קורסים להכשרת חונכים ומלווים

 

תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות וקיבל אתגר נוסף עם ביסוס הליווי המקצועי למורה החדש, בשלוש השנים הראשונות לכניסתו למערכת החינוך. תפקידם של החונך והמלווה לתמוך בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים, ולהיות שותפים בהערכתם. התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובלווי, במסגרת מסלולי הקידום. חוזר מנכ"ל תש"ע 1ב' מבהיר כי תפקיד החונכת הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מתאימה.

 

תכנים

 

הקורסים להכשרת חונכים יעסקו בנושאים: הכרת הקשיים של עובדי הוראה חדשים, פיתוח כישורי הנחייה והדרכה;פיתוח שיח רפלקטיבי;פיתוח יכולת קשב ומתן משוב;תמיכה בהתפתחות מקצועית של עובד הוראה מתחיל;דרכים לצפייה בשעורים;דיאלוג עם המתמחה;דרכי הערכה לקראת קבלת רישיון לעיסוק בהוראה ועוד.

 

בקורסים הולכת ומתגבשת תפיסת תפקיד החונכות מבחינת גופי הידע והמיומנויות, לצד תמיכה בחונכים עצמם.

 

בשנה"ל תשע"ה נקיים קורסים בשתי מתכונות:
קורס בדרגת 6-2 ב"אופק חדש" ולמורים "בעוז לתמורה" מקנה גמול:

 

הכשרה לתעודת חונך/מלווה שלב א' –60 שעות בשנה אחת.
דמי רישום – 120 ₪
קורס לדרגה 8-7 ב"אופק חדש" מקנה גמול:

 

הכשרה לתעודת חונך מומחה– 150 שעות בשנתיים, 90 שעות קבוצתיות + 60 שעות ליווי אישי –Supervisionמודרך.

 

דמי רישום – 180 ₪

 

תנאי קבלה:מורים וגננות בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
ותק של 5 שנים לפחות
ריאיון קבלה.
המלצה של מנהל בית הספר או הפיקוח על הגנים.
התנסות כלשהי בחונכות או ליווי, במקביל לשנת הלימודים במכללה.

 

מועדים:הקורסים מתקיימים בימי שלישי בשעות 16:15–19:30

 

למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות לרכז התוכנית:
יצחק זמיר: נייד: 050-3075751דוא"ל:itzamir@walla.co.il

 

להרשמה מוקדמת אנא לחץ/י על הלינק:

 

http://app.shaanan.ac.il/shaananforms/ShaananForm.asp?Formid=83

 

הזמנה לוועדת קבלה תשלח במייל.