טפסים למילוי והורדה


 

שאלון עובד/ת הוראה (עובד עמותה)
שכר מרצים ומדריכים (עובד עמותה)
טופס פרטי – מרצה אורח (עובד עמותה)
החזר נסיעות בלבד ברכב ציבורי
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי במסגרת תפקידי הדרכה (עובד עמותה)
טופס הערכה לעבודה מעשית
דו"ח המדריך/כה על ביקור בשיעור
דו"ח אימונים לסמסטר א'
דו"ח אימונים לסמסטר ב'
טופס בקשה לצילום
טופס הזמנת ציוד
הזמנת תדפיסים לקורסים
שאלון עובד הוראה – משרד החינוך (עובד מדינה)
כרטיס עובד  0101-0130 (עובד מדינה) לשנת 2017
כרטיס עובד  0101-0130 (עובד מדינה)
עבודה בשעות נוספות, כוננויות, קריאת פתע, אש"ל ונסיעות – מדינת ישראל
בקשה לאישור קצובת נסיעה (עובד עמותה)
טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ברכב פרטים-משרד החינוך
בקשה לאישור פרסומים לניקוד וגמול השתלמות (עובד מדינה)
בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/להשתלמות (עובד מדינה)
בקשה למענק שעות השתלמות (משרד החינוך)
בקשה לאישור קצובת נסיעה (עובד מדינה)
טופס דיווח על שעות פרטניות למרצה
טופס בקשה למלגת מחקר לפרסום מאמר
טופס 14 לגמל