פיתוח מקצועי – תושב"ע


דרגה 7 

מורה יוזם ומטמיע תכניות בחמ"ד


מטרות הקורס: ההתמחות תכשיר את משתתפיה לבניית יוזמה תוך התייחסות למרכיבים הבאים:

  1. אפיון שדה הפעילות הבית ספרי, אתגריו, בחינת חוזקות וחולשות ומיפוי תחום התערבות רצוי.
  2. הכרת מחקרי חינוך, שיטות מחקר פעולה, מודלים מחקריים להובלת שינוי, מודלים לליווי מדידה והערכה ויישום ארגוני חינוכי.
  3. הבניה מושכלת של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים ליישום מיטבי ולהשגת תוצאות רצויות והערכת תרומתן ותיעודן.

חובות הקורס: השתתפות פעילה, הגשת הצעה ליוזמה בתום השנה  הראשונה, הגשת יוזמה בשנה השנייה.

היקף הקורס: דו-שנתי. 

מועד: ימי ג', אחת לשבועיים.

מספר שעות: 150 שעות >> חלוקת השעות לכל שנה: 45 שעות הוראה, 30 שעות ליווי והנחייה.

 

דרגה 8

מורה חוקר את עשייתו בחמ"ד

מטרות הקורס: ההתמחות תכשיר את משתתפיה לבניית "מחקר שדה" תוך התייחסות למרכיבים  הבאים: 

  1. הכרה של סוגיות במחקר החינוכי, חקר ביצועים, מדידה והערכה של תהליכי למידה, הוראה וחינוך.
  2. הגדרות שאלות המחקר, הגדרת מתודולוגיה כמותית/ איכותנית/ משולבת תוך התאמתה לשאלת המחקר ולשדה הפעולה.
  3. בניית תהליכי הפצה לידע המחקרי ולתוצאותיו, במודלים של "מרכז הפצה", תיעוד והפצה ופרקטיקות מתחום "חכמת ההמונים".
  4. על החיבור בין מחקר לפרקטיקות בשדה החינוך; מחקר פעולה.

חובות הקורס: השתתפות פעילה, הגשת הצעה למחקר יישומי בתום השנה הראשונה, הגשת מחקר יישומי בשנה השנייה.

היקף הקורס: דו-שנתי.

מועד: ימי ג' , אחת לשבועיים.

מספר שעות: 150 שעות >> חלוקת השעות לכל שנה: 45 שעות הוראה, 30 שעות ליווי והנחייה.

לפרטים נוספים:

  1. ידיעון לימודי המשך:

http://shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2009/08/yedion-20171.pdf

2. מרכז ההשתלמות: הרב אורי פלד, נייד: 054-495566