יצירת קשר


 

 מען למכתבים מכללת שאנן
המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי
ת.ד. 906
קרית שמואל
חיפה 3100801
 טלפונים 
מזכירות המכללה 04-8780000
דיקן לימודי ההמשך 04-8780023 – ד"ר ערן לויזון
04-8714446 – פקס
מזכירות לימודי ההמשך 04-8780021 – אורלי
04-8780022 – אילנית
הנהלת חשבונות 04-8780024 – ליאורה
04-8780026 – ענת
ספריה 04-8780040/41/42
דואר אלקטרוני L-hemshech@shaanan.org

מפת הגעה למכללה

מפת הגעה למכללה