המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי


המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי במכללת שאנן מקיים מערך לימודים מגוון לעובדי הוראה בפועל ובשנת שבתון.

במסגרת המרכז לומדים מאות מורים ומורות מכל הזרמים – הממלכתי, הממלכתי דתי, החינוך העצמאי וחב"ד, במסלולים שונים ובקבוצות לימוד המיועדות לגננות ומורים בפועל.

הקורסים מוכרים על-ידי קרנות ההשתלמות ועומדות בכל דרישותיהן. הלימודים מוכרים גם לצורך מענקי שעות וגמולי השתלמות על-פי הנחיות משרד החינוך.

למכללה יש הכרה מלאה כמוסד אקדמי מהמועצה להשכלה גבוהה והיא מוסמכת להעניק תואר אקדמי .B.Ed .רֹב הקורסים הניתנים במסגרת המרכז מוכרים לצורך קבלת התואר.

כמו כן מתקיימים לימודים לתואר אקדמי שני .M.Ed בהסמכה מלאה של המועצה להשכלה גבוהה ב- 3 תחומים:

  1. חינוך – הוראה ולמידה במערכות משלבות.
  2. הוראת מקרא בראי הפרשנות היהודית לדורותיה.
  3. הוראת אנגלית בעידן הדיגיטלי.

במכללה קיים גם מסלול ייחודי ונפרד לר"מים ומורים בכירים המעוניינים להשלים תואר אקדמי.

לרשות המורים המשתלמים עומדים: ספרייה עשירה ומגוונת, עזרים אור-קוליים, מרכז משאבים להכנת שיעורים ועבודות, סדנאות לפיתוח אמצעי המחשה בהוראה, סדנאות להתנסות מעשית ויחידות מחשב. בקורסים מסוימים משולבים סיורים לימודיים להשלמת הנושאים הנלמדים בקורס.

במכללה משתלמים מורים בעלי השקפות עולם שונות ואנו מקדמים את כולם בברכה אך מוצאים לנכון להדגיש כי המשתלמות נדרשות להופיע במכללה בשמלות/חצאיות ובחולצות צנועות, על-פי קוד הלבוש הנהוג במכללה.

בטוחים אנו שאווירת הבנה וסובלנות תשרור במכללה, תוך כיבוד דיני תורת ישראל.