הרשמה ושכר לימוד


  • מספר המשתתפים בקורס מוגבל. עדיפות תינתן למקדימים בהרשמה.

  • קורס יפתח רק במספר משתתפים סביר.

תהליך הרישום

1. קבלת טופס רישום – באחת מהאפשרויות הבאות:

     א. פניה למזכירות המרכז ללימודי המשך.    

     ב. הדפסת טופס הרישום באמצעות הלינק הבא: טפסים להורדה ולהדפסה 

2. יש למלא את השאלון במלואו ולהחזירו לפי הכתובת:

    מכללת "שאנן"
    המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי
    ת.ד 906
    קרית שמואל
    חיפה 310801

3. מסמכים שיש לצרף לשאלון:

    א. תלוש משכורת אחרון (אפשר צילום).   

    ב. תעודת הסמכה להוראה.

    ג. אישורים רשמיים על השתלמויות ו/או לימודים אקדמיים קודמים, בהיקף מעל 28 ש' + ציון + שם מרצה ותוארו האקדמי.

    ד. דמי הרשמה לפי הפירוט שלהלן:

לימודים דמי הרישום
עד 4 ש"ש (עד 112 ש"ב) 100 ש"ח
מ- 4 ש"ש (מעל 112 ש"ב) 200 ש"ח
ללימודי הסמכה ותואר (ראשון/שני) 400 ש"ח

    • דמי ההרשמה הם מודולריים עפ"י מספר שעות ההשתלמות ותקפים למורים בפועל ולמורים בשנת שבתון.

    • קורס שלא ייפתח  – דמי ההרשמה יוחזרו במלואם.

⇐ למורים בשנת שבתון:

     • יש למלא פרטים ולחתום במזכירות על הרשאת חיוב עבור קרן ההשתלמות.

     • יש לצרף צילום האישור מקרן ההשתלמות על הזכאות לשבתון לשנת הלימודים הרלוונטית.

     • לאחר השלמת תהליכי הרישום, יוזמנו הגננות והמורים לייעוץ כדי להתאים לכל אחד מערכת אישית, שתענה על דרישותיו וכישוריו.

     • עם גמר הסידורים הכספיים, יקבל כל משתלם אישור כניסה לקורסים מלשכת אמרכלות המוסד.

 לימודים קוד המוסד בקרן ההשתלמות
 לימודים לתואר .M.Ed  2222
 לימודים לתואר .B.Ed  2221
 לימודי המשך ופיתוח מקצועי     2220