תקנות, נהלים וסדרי לימוד


הופעה

מכללת שאנן היא מכללה אקדמית דתית לחינוך.

הסטודנטיות המשתלמות נדרשות להקפיד על הופעה צנועה (חצאית/שמלה באורך מתאים ושרוולים).

מערכת הלימודים

מועד פרסום המערכת – כל שנה לקראת הקיץ.

ייעוץ לבניית תכנית הלימודים אישית – יינתן לכל לומד בהתאם למסלול הלימודים/התמחות ובהתחשב בנתונים אישיים ובלימודים
  קודמים.

• במסגרת הלימודים ל-.B.Ed חובה להשתתף ב- 2 קורסים סמינריונים (בד"כ, אחד בחינוך ואחד בתחום ההתמחות),בקורס מחקרי וכן
  להשלים לימודי אנגלית.

• אקדמאים הלומדים לתעודת הוראה  – חייבים בקורס סמינריוני אחד, בתחום ההתמחות.

תכנית לימודים מאושרת – רק תכנית שחתומה על-ידי ראש / מרכז החוג או על-ידי מנהל המרכז ללימוד המשך.

שינויים בתכנית הלימודים

מועד להגשת השינויים – במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר בלבד.

אופן הגשת הבקשה – בכתב למזכירות המרכז ללימודי המשך.

התנאים לאישור הבקשה – הבקשה הוגשה במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר, הקורס מתאים לתכנית הלימודים האישית
  ובקורס יש מקום.