מסגרות הלימודים


לימודים לקראת תואר בוגר בהוראה (.B.Ed)

     א. מסלולים והתמחויות:

         • מסלולי הלימוד: גננות, מורים לבית-הספר היסודי, מורים לבית-הספר העל-יסודי, מורים לחינוך המיוחד.

         • התמחויות: מקרא, תושב"ע, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, חינוך מיוחד.

     ב. למי מיועדים לימודים אלו?

        1. בעלי תעודת גננת / מורה מוסמך בכיר, אשר למדו לימודים סדירים במשך 3 שנים במוסד להכשרת עובד הוראה.

        2. גננת/מורה מוסמך שלמדו לתואר גננת/מורה מוסמך בכיר במכללה להכשרת עובדי הוראה בהיקף של 720 שעות לימוד,לפחות.

        3. בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר מטעם המחוז, המקנה דרגת שכר של "בכיר", חייבים בתוספת שעות לימוד בכפוף
            להנחיות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

      ג. היקף הלימודים:

        1. בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר במסלול והתמחות אקדמית ממכללה אקדמית להוראה (תכנית תלת-שנתית)  –
            ילמדו להשלמת התואר בתכנית אישית.

        2. בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר ממכללה לא אקדמית או מסלול/התמחויות לא אקדמיים במכללה אקדמית להוראה – חייבים
            בהיקף לימודים של 38 ש"ש וכן לימודי אנגלית.

        3. גננת/מורה מוסמך שהשלים את לימודיו לגננת/מורה מוסמך בכיר במכללה להכשרת עובדי הוראה בהיקף של 720 שעות
            (אקדמית או לא אקדמית) – חייב בהיקף לימודים של 38 ש"ש וכן לימודי אנגלית.

        4. גננת או מורה מוסמך שהשלימו לימודים לדרגת שכר של 'מוסמך בכיר' – חייבים בהיקף לימודים של 46 ש"ש וכן לימודי אנגלית.

     ד. מועמד שהסמכתו היא מ-1980 ואילך:

         • יידרש  להציג תעודת בגרות מלאה או פטור מתעודת בגרות (בכל המסלולים וההתמחויות).

         • מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות – יוכלו להתקבל, במכסה מוגבלת, למכינה קדם אקדמית בהיקף 6 ש"ש.
           שעות אלו  יתווספו לחובות הלימוד לתואר האקדמי.