תואר שני .M.Ed באנגלית


Teaching English  as a Foreign Language in a Digital Age

Headed by Prof. Elite Olshtain

Contact Gaby Shoshani for more details at gabys@bezeqint.net or leave a message for her at 04-8780021/22/23

התכנית לתואר שני – הוראת אנגלית בעידן דיגיטלי  
שם  הטופס למעבר לטופס 
מידע כללי על התכנית  
מערכת הקורסים לשנה"ל תשע"ח 2017/2018
שנה א'  
טפסים
טופס רישום לשנה"ל תשע"ח 2017/2018
הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – ארגון המורים
הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – הסתדרות המורים הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד- הסתדרות המורים
נוהל להגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי  נוהל להגשת בקשה להחזר נסיעות
טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי  טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה