תואר שני .M.Ed בחינוך – "הוראה ולמידה במערכות משלבות"


 

 

 התכנית לתואר שני בחינוך – הוראה ולמידה במערכות משלבות 
 שם הטופס למעבר לטופס
מידע כללי על התכנית – רציונל חינוכי  קישור לקובץ PDF
מבנה תכנית הלימודים  קישור לקובץ PDF
תנאי סף לקבלה  קישור לקובץ PDF
מערכת הקורסים לשנה"ל תשע"ח 2017/2018
שנה א' קישור לקובץ PDF
שנה ב' קישור לקובץ PDF 
טפסים
טופס רישום לשנה"ל תשע"ח 2017/2018 קישור לקובץ PDF
הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – ארגון המורים קישור לקובץ PDF
הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – הסתדרות המורים הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד- הסתדרות המורים
נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי  נוהל להגשת בקשה להחזר נסיעות
 טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי  טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה