תואר שני .M.Ed במקרא


 

 התכנית לתואר שני בהוראת התנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה   
 שם הטופס למעבר לטופס 
מידע כללי על התכנית  קישור לקובץ PDF
תנאי סף לקבלה  קישור לקובץ PDF
מערכת הקורסים לשנה"ל תשע"ח 2017/2018  
שנה א'  קישור לקובץ PDF
טפסים
טופס רישום לשנה"ל תשע"ח 2017/2018  קישור לקובץ PDF
הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – ארגון המורים  קישור לקובץ PDF
הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – הסתדרות המורים   הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד- הסתדרות המורים
נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי  נוהל להגשת בקשה להחזר נסיעות
טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי  טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה