התמחות במקרא


לימודי מקרא מהווים תשתית מרכזית בהקניית ידע וערכים יהודיים. יתר על כן: אף הלימודים במקצוע תורה שבעל-פה וכן בשאר מקצועות מדעי היהדות, כגון מחשבת ישראל ולשון עברית, נסמכים על המקרא. לפיכך, אך טבעי הדבר, שלימודי מקרא במכללה הינם חובה (במינון שונה) בכל מסלולי הלימוד.

הבחירה ב"התמחות במקרא" מחייבת השתתפות ב-26 ש"ש (שעות שנתיות). המטרות ותוכנית הלימודים מוצעת להלן:

מטרות ההתמחות במקרא הן להקנות לסטודנט התמצאות מקיפה בספרי המקרא ובפרשנות היהודית הקלסית, ידע מעמיק בחלקים נבחרים מן המקרא והבנה מעמיקה בנושאיו וברעיונותיו המרכזיים, ואת הכלים הנצרכים כדי לאפשר לו להרחיב ולהעמיק בלימוד המקרא בכוחות עצמו, בהתאם לתחומי התעניינותו ולצורכי ההוראה שלו.

במהלך הלימודים ייחשף הסטודנט למגוון שיטות ומגמות, בהתאם לאופיים של פרשנים, חכמים וחוקרים שונים.

ככלל, מגמתנו העיקרית היא להבין את המקרא לפי פשוטו. העיון בגישות אחרות ייעשה, בדרך כלל, כאשר יהיה בהן כדי לתרום להעמקה בהבנת המקרא עצמו, אם בדרך של רובד פירוש נוסף ואם לצורך עימות עם פירוש הפשט. במקרים מיוחדים, במיוחד בחומר ההלכתי, יהיה הכרח ענייני לדון בהרחבה בדרשות הכתובים, וגם אז תובלט ההבחנה בין פשט לדרש.

ניתוח הכתובים ופיתוח הרעיונות הגלומים בהם ייעשו בעזרת כלים מגוונים: פרשנות המקרא כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרות התלמוד והמדרש, פרשנות ימי הביניים ופרשנות העת החדשה וכן בעזרת כלים שמעמיד מחקר המקרא, בעיקר בתחום הלשון, הספרות וההיסטוריה.

בתכנית הלימודים מוצעים קורסים בחמישה תחומים:

א. מבואות, הכוללים גם בחינות בקיאות (=אוריינות בטקסט מקראי) בספרים נבחרים מספרי המקרא ובחלק ניכר מפירושי רש"י לתורה. ממוצע של 86% ומעלה בשש בחינות מקנה קרדיטציה (1 ש"ש).
ב. טקסטים מקראיים
ג. עיונים בפרשנות יהודית מסורתית ובפרשנות חז"ל
ד. מונוגרפיות, הכוללות גם שני קורסים בין תחומיים: "מעגלי אחווה", "צדק צדק תרדוף"
ה. פרוסמינריון
ו. סמינריון

 קורסי מבוא נלמדים בשנה"ל הראשונה והשנייה;

פרוסמינריון – בשנה השלישית; סמינריון – בשנה הרביעית.

שאר הקורסים – בהתאם למוצג בקובץ להלן.

 תכנית הלימודים בתנ"ך 

חברי הסגל בהתמחות:
פרופ' ישעיהו מאורי – ראש ההתמחות

 תואר ראשון:
ד"ר ברוריה ארן
ד"ר יאיר ברקאי
ד"ר מיכל דל
ד"ר יובל ואדעי
הרב ד"ר אפרים זאנד
הרב יהודה טרופר
גב' גלית מלכה (החוג לחינוך)
ד"ר יהושפט נבו
ד"ר דוד שניאור (החוג לחינוך)

 

תואר שני:
פרופ' טליה הורוביץ
ד"ר לאה הימלפרב
פרופ' שמואל ורגון
פרופ' יוסף פליישמן
פרופ' מיכה קליין
ד"ר יוסי שפנייר