מסלול להכשרת גברים


מרכז המסלול: הרב ד"ר הראל שפירא

לימודי בני ישיבות ולומדים עצמאיים
לימודי הסמכה להוראה ולתואר ראשון בחינוך .
B.Ed

מכללת שאנן מכשירה סטודנטים במסלולים ייחודיים לבנים בהתמחויות הבאות:
תנ"ך, תושב"ע, מתמטיקה, היסטוריה, חינוך מיוחד.

מכללת שאנן קשורה לישיבות ההסדר המרכזיות באזור חיפה והצפון ומכשירה בשילוב עם לימודי הישיבה את הסטודנטים להוראה. מכללת שאנן מוכרת ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל (מל"ג) ומוסמכת להעניק תארים אקדמיים – תואר ראשון .B.Ed והחל בשנים האחרונות גם תואר שני .M.Ed במקרא, בחינוך ובאנגלית.

לימודי החינוך וההוראה במכללה מהווים חוויה אינטלקטואלית ואקדמית איכותית, הודות לסגל האקדמי ותנאי הלימוד המשופרים, העומדים לרשות הסטודנטים.

תוכניות הלימודים הינן המעודכנות ביותר ומכשירות באופן עיוני ומעשי את הסטודנטים לעבודה חינוכית במוסדות החינוך הממ"ד במדינת ישראל. רובם המכריע של הסטודנטים, המסיימים לימודיהם במכללה, משתלבים היטב בעבודת החינוך וההוראה ברמות הגיל השונות (חינוך יסודי, חט"ב וביה"ס העל-יסודי). הלימוד במכללת שאנן מהווה חוויה נעימה, בשל היחס האישי של המרצים והפתרונות הגמישים, שהמכללה מציעה ללומדים בה (קיום תכניות אישיות).