תכנית המצוינות בהוראה – רג"ב (ראש גדול בהוראה)


תכנית המצויינות רג"ב (-ראש גדול בהוראה) היא תכנית ייחודית כחלק מתפיסת "מצוינים להוראה" במכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה של משרד החינוך.
מטרות התכנית הן לגייס סטודנטים להוראה בעלי יכולות גבוהות, ולהכשירם באמצעות תכנית מיוחדת ואיכותית להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים.

תנאי קבלה
♦ סטודנטים בעלי ציון משולב (שקלול בגרות ופסיכומטרי) של 630 ומעלה ו/או שציון הפסיכומטרי 660  ומעלה.
♦ נדרש ראיון קבלה לבדיקת התאמתם לתכנית.
התאמתם תיבחן לאור התרשמות מאישיותם ונכונותם לקבל על עצמם את המחויבויות לאתגרי התכנית.
♦ סטודנטים המוכיחים הצטיינות ערכית-חברתית מיוחדת, בעלי ציון משולב 625 ומעלה, לאחר ריאיון
קבלה. האישור יינתן למספר מוגבל של סטודנטים.

ייחודיות התכנית
הסטודנטים המתקבלים לתכנית לומדים במסלולי ההתמחות אליהם נרשמו, ובמקביל משתתפים בקורסים ייחודיים של תכנית רג"ב, ובפעילויות נוספות של התכנית.

הטבות

* תכנית לימודים תלת-שנתית.

*פטור מלא משכר לימוד על-ידי מלגת לימודים מותנית מועדפת ומלגה משלימה מטעם המכללה.

*מלגת קיום בסך 5000 ₪ בכל שנת לימודים.

*תכנית לימודים ייחודית, המשלבת דרכי הוראה-למידה מגוונות בקורסים ייחודיים, למידה עצמית, ולמידה מודרכת.

*תינתן עדיפות לשיבוץ בסטאז' ובעבודה.

*בוגרי התכנית רשאים להמשיך את לימודיהם לתואר שני באופן ישיר.

התחייבות המצטיינים
» התמדה בתכנית – עד לסיומה. ציון מעבר משנה לשנה – ממוצע 90 לפחות.
» מחויבות לעבודה בהוראה כנגד כל שנת מלגה (שלוש שנות עבודה בהיקף שני שליש משרה לכל הפחות)
» תרומה לקהילה – במכללה ומחוצה לה: פעילות התנדבותית הכוללת 4 ש"ש של מעורבות חברתית  ואחריות קהילתית.
» עבודה מעשית ייחודית
» השתתפות בפורומים וכנסים של התכנית הארצית.

אתר תכנית רג"ב במשרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Metzuyanut