המסלול להכשרת מורות לבית הספר העל-יסודי (ז´-י´)


מרכז המסלול: ד"ר דוד שניאור

המכללה ניצבת בראש הסולם של המערכת החינוכית ובכוחה להשפיע על כל מערכת החינוך העל-יסודי.
לכן, מוטלת עליה סגל המרצים במכללה אחריות להכשיר סגלי הוראה ברמה הגבוהה ביותר. המכללה שמה לה למטרה להכיר את בוגריה למלא את היעוד היהודי הגדול: חינוך ילדי ישראל לאהבת התורה, ידיעתה, מידות טובות ויראת שמים, לאור דברי רבן גמליאל: "יפה תלמוד עם דרך ארץ".
בוגרת המכללה תהיה בעלת ידע רב בתחומי ההתמחות שלה ובדרכי ההוראה, תרכוש התנסות מעשית בהוראה בכיתה והבנת מקומה של המורה המקצועית והמחנכת, מתוך הכרת והזדהות עם מטרות הייחודיות של החמ"ד, לערכי העם, התורה והארץ.

תחומי ההתמחות במסלול העל-יסודי

  • תנ"ך
  • תושב"ע
  • היסטוריה
  • אנגלית
  • מתמטיקה

התנסות בהוראה
ההתנסות בהוראה היא חלק מרכזי בהכשרת הסטודנטית לתפקידה כמורה וכמחנכת. הסטודנטית תתנסה בהוראה פרטנית וכיתית, בליווי מורה מחנכת, תשתתף בימי שיא ובישיבות צוות, מתוך רצון לחשוף את הסטודנטית להיכרות מעמיקה עם מקצוע ההוראה וחינוך הכיתה. בשנה השלישית ללימודיה במכללה, תבצע הסטודנטית פרוייקט הוראה בכל אחד מתחומי התמחותה, ובשנה הרביעית תיקח חלק בסדנת סטאז', אשר מלווה את השתלבותה בכמורה בפועל.

פעילות חינוכית
המכללה, עם היותה מוסד אקדמי, שמה דגש על חינוך ערכי וחברתי של הסטודנטיות ומפעילה מגוון פעילויות חינוכיות, כחלק מעיצוב זהותה כמורה בחינוך הממלכתי-דתי, כמו: החינוך לזיכרון השואה מביא את הסטודנטית לסיורים ומפגשים במוזיאון לוחמי הגיטאות ובמוזיאון ביד ושם בירושלים, ימי עיון מרוכזים בראייה רב תחומית והוראה מגוונת בסוגיה חברתית – צדק צדק תרדוף ועוד, טיולים עם התנ"ך, ימי גיבוש ועוד.