המסלול להכשרת מורות לחינוך מיוחד


ראש המסלול: ד"ר זהבה ביגמן, ראש החוג: ד"ר אורלי קריספל

הלימודים במסלול חינוך מיוחד, גילאי 21-6, הינה תכנית הכשרה בת ארבע שנים, המכשירה מורות ומורים להוראה בבתי-ספר לחינוך מיוחד, בכיתות חינוך מיוחד וכמורות שילוב בבתי-ספר רגילים.

מבנה הקורסים האקדמיים זהה למסלול להכשרת מורים ולמסלול להכשרת מורות. פריסת ימי הלימודים וימי ההתנסות המעשית שונה עבור כל מסלול.

תכנית הלימודים לקראת תואר ראשון בחינוך מיוחד (BEd):

 • חוג חינוך המיוחד – לימודים בהיקף של חוג מלא (26 ש"ש, כולל סמינריון),
 • חוג לחינוך עבור חינוך מיוחד – לימודים בהיקף של חוג מלא, כולל לימודים אקדמיים ועבודה מעשית (34 ש"ש)
 • חוג למתמטיקה – לימודים בהיקף חטיבה – 15 ש"ש
 • חוג תנ"ך או חוג תושב"ע – לימודים בהיקף חטיבה – 15 ש"ש
 • לימודי יסוד (אנגלית, לשון, יישומי מחשב ותרבות ואזרחות)
 1. החוג לחינוך מיוחד

מטרת הלימודים בחוג לחינוך מיוחד הינה לספק לסטודנט רקע תיאורטי וידע, החיוניים להוראה של אוכלוסיות שונות של תלמידים עם מוגבלויות במגוון מסגרות חינוך, עם הדגשים על האפיונים הייחודיים של תלמידים בגיל הרך ובגיל בית-הספר. הלימודים ישמשו בסיס להכשרת הסטודנט לייעודו כמי שמחנך את התלמידים לקראת עצמאות, איכות חיים ויכולת שילוב בקהילה כאזרחים בוגרים.

ללימודים בחוג שלושה מוקדים:

האפיונים של אוכלוסיות החינוך המיוחד, בזיקה למערכות האקולוגיות בתוכן הם גדלים ומתפתחים

 • מוגבלויות שכיחות (לקויות למידה, הפרעות קשב והפרעות התנהגות)  ומוגבלויות התפתחותיות מורכבות (לדוגמה, מוגבלות שכלית וקשת האוטיזם).
 • האפיונים הביולוגיים, הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים של התלמידים ואת ההשפעה ההדדית של היבטים אלה על ההתפתחות.
 • התלמיד במערכת המשפחתית, הבית-ספרית, הקהילה והמורשת העדתית-תרבותית.

עבודת המורה בחינוך מיוחד

 • התפתחות השפה המדוברת והכתובה, והמתמטיקה
 • הקשיים הייחודיים של אוכלוסיות שונות ברכישת השפה המדוברת והכתובה, והמתמטיקה.
 • גישות להוראה ולהערכה של השפה המדוברת והכתובה, והמתמטיקה
 • תכניות לימודים ותכנון לימודים במסגרות חינוך מיוחד שונות, ברמה הכיתתית, הקבוצתית והאישית.
 • דרכים שונות להעריך את התקדמות התלמיד בעבודה יחידנית ובלימודים בכיתה.
 • שילוב אומנות ככלי חינוכי וטיפולי בהוראת תלמידים עם מוגבלויות.

המורה בחינוך מיוחד כחוקר

 • הוראה מעוגנת מחקר במרכז להוראה מתקנת / מותאמת בשפה המדוברת והכתובה ובמתמטיקה
 • סמינריון בחינוך מיוחד – מחקר פעולה בבית-ספר חינוך מיוחד
 1. ההתנסות בהוראה

במהלך ההתנסות תכיר הסטודנטית את המגוון הרחב של אוכלוסיית הלומדים במסגרות השונות של החינוך המיוחד, בכיתות האימון ובמערכת החינוכית הרחבה על כל מורכבותה. הסטודנטית שלומדת במסלול להכשרת מורות, תתנסה בשנה א' בקורס סדנאי בהיקף שנתי, בשנה ב', תתנסה ביום אחד בשבוע במשך שנה ובשנה ג', יומיים.  הסטודנט הלומד במסלול להכשרת מורים גברים, יתנסה יום אחד בשבוע במשך שלוש שנים.

שנה א': ניצני הוראה בחינוך מיוחד – מי אני כמורה

המסלול להכשרת מורות –  קורס ניצני הוראה סדנאי.  בסמסטר א', הקורס יתקיים במכללה; בסמסטר ב', הסטודנטית תתנסה בהוראה של תלמידים מתקשים, במרכז למידה.

מסלול מורים גברים – התנסות בהוראה בכיתת חינוך מיוחד בבית-ספר רגיל.

הדגשים בשנה הראשונה כוללים:

 • תחילתו של תהליך בניית השקפת עולם חינוכית
 • היכרות עם מודלים שונים של הוראה בחינוך מיוחד.
 • כלים לטיפוח אקלים של צמיחה והערכה עצמית
 • רכישת מיומנויות הוראה בסיסיות.
 • תכנון והוראה של שיעורים לתלמיד פרטני ולקבוצות. המורים הגברים יתנסו בהוראה בכיתה שלמה.
 • היכרות עם המערכת הבית-ספרית ועם התלמידים, דרך תצפיות מודרכות.

 

שנה ב': תכנון לימודים

המסלול להכשרת מורות–  התנסות בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים

מסלול מורים גברים – התנסות בבתי-ספר חינוך-מיוחד.

הדגשים בשנה השנייה כוללים:

 • התנסות בהוראה של יחידות לימוד של מספר שיעורים, במגוון מקצועות בתכנית הלימודים של הכיתה.
 • התנסות בהוראה פרטנית וליווי תלמיד במשך השנה.
 • פיתוח מיומנות בבניית שיעור ויחידת הוראה בהתבסס על תכנית הלימודים הכיתתית ובהתאמה לתוכניות הלימודים האישיות והקבוצתית של התלמידים בכיתה.
 • רכישת כלים להוראה דיפרנציאלית

 

שנה ג': המורה כחלק מצוות – תהליכי טיפוח והעצמה

במסלול המורות ומסלול המורים – התנסות בבתי-ספר חינוך מיוחד או בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים, בתיאום עם הסטודנט

הדגשים בשנה השלישית כוללים:

 • שותפות פעילה כחלק מצוות ההוראה בכיתה
 • הוראה שוטפת של מקצוע לימוד, במהלך השנה. לימוד עצמאי של התחום ברמת המבוגר, תכנון, ביצוע והערכה עצמית של יחידת הוראה במקצוע עליו הוא אחראי.
 • תכנון וביצוע מחקר פעולה כחלק מההוראה השוטפת
 • שדרוג התהליכים הרפלקטיביים וגיבוש מודעות עצמית מקצועית
 1. לימודי חינוך
 • יסודות אקדמיים ומחקריים של החינוך, יוצרים את התשתית של התפתחות כמורה החוקר את עבודתו.
 • סוגיות נבחרות בחינוך ובהוראה בחינוך המיוחד.
 • סמינריון בחינוך, בנושא רלוונטי לייעודו כמורה דתי בחינוך המיוחד.
 • לימודים מתודיים ודידקטיים המלווים את העבודה המעשית.

מהנעשה במסלול:

 • סיורים לימודיים במסגרות חינוך מיוחד
 • כנס חינוך מיוחד, שחושף את הסטודנט לחידושים במחקר ובנעשה בשדה, עם ציון ההיבטים הייחודיים עבור התלמיד והמערכת הדתית.
 • כנס אקדמי עבור הסטודנטים בחוג חינוך מיוחד, שכולל מושב כרזות (פוסטרים) להצגת מחקרי הפעולה של שנה ג'.
 • השתתפות במיזמים בקהילה. בשנת תשע"ה, סטודנטיות הקימו מרכז להוראה מותאמת בצהרון באזור.

 

טיפוח הזהות של המורה לחינוך מיוחד הדתי

היהדות מחנכת לכבוד הדדי, לקבלת השונה ולהכלת אנשים עם מוגבלויות בתוך הקהילה. ערכים אלו מנחים את המורה לחינוך מיוחד בעבודתו עם תלמידים עם מוגבלויות, הבאים מרקע תרבותי ודתי מגוון. כמורה דתי, על המורה לחינוך מיוחד להקרין את הערכים האלה בעבודתו.

בתקופת הכשרתו במכללה דתית, הוא מגבש את זהותו כמורה דתי, המכבד כל תלמיד באשר הוא ויוצר אקלים כיתה בה כל תלמיד זוכה להערכה, לכבוד ולחינוך להגשמה עצמית ולאיכות חיים.

לשם כך, כל סטודנט לומד קורסי בסיס וקורס סמינריוני מתקדם, שעוסקים בפילוסופיה של החינוך המיוחד והחינוך הממלכתי-דתי, בהם מלבנים נושאים עם הדגש על בחינת הרעיונות הפילוסופיים בעיני המקורות והספרות היהודית במשך הדורות. בהכשרה המעשית, הסטודנטים מכירים מקרוב את מסגרות החינוך המיוחד הדתיים ומתמודדים עם האתגרים הייחודיים בהתאמת מודלים להוראה ותכניות לימודים כדי להכין את התלמידים לחיים של בוגרים בקהילותיהם.