מסלול הגיל הרך


ראש החוג: ד"ר ניצה דורי
מרכזת המסלול:
ד"ר אורנה שניידר

המסלול מכשיר גננות לניהול גן לילדים בגילאי לידה עד שש. למתאימות, קיימת אפשרות להרחבת הסמכה לגננת לחינוך מיוחד או מורה לכיתות א-ב.
* מסלול זה יהיה מותנה במספר הנרשמות. הנרשמות יהיו חייבות בתנאי קבלה כמקובל באותו מסלול באותה שנה.

א.  מטרת המסלול:
להכשיר מנהיגות חינוכיות בעלות השקפת עולם דתית-לאומית, המהוות מודל חינוכי-דתי, הרואות בהוראה שליחות לאומית.
מנהיגות המעמידות את טובת הילד הרך על כל צרכיו, כישוריו ויכולותיו במרכז ההוויה החינוכית וכל זאת בהסתמך על ידע תיאורטי רחב ועדכני בתחומי החינוך והפסיכולוגיה ובתחומי הדעת השונים.

ב.  מבנה הלימודים:
לימודי ההכשרה של המסלול מתקיימים על פני ארבע שנים במתכונת דו-חוגית כללי בהיקף של 96 ש"ש ויכללו:
לימודי יסוד והעשרה (6 ש"ש) המהווים את היסודות ללימודים האקדמיים במכללה: לשון, אנגלית, אוריינות מחשב.
לימודי חינוך (19 ש"ש) לימודי פדגוגיה ומחקר המלווים את ההתנסות המעשית במוסדות החינוך השונים בגיל הרך.
התנסות במסגרות לגיל הרך – 15 ש"ש לאורך שלושת שנות לימוד.
לימודי חטיבות (3 חטיבות בנות 10 ש"ש כל אחת), בהן תרחיב הסטודנטית את ידיעותיה בתחומי התוכן המרכזיים בגן הילדים הדתי: חטיבת יהדות חובה וכן בחירה בעוד שתי חטיבות מבין שתי החטיבות הבאות: חטיבת אומנויות או חטיבת חינוך מיוחד או חטיבת מדעים.
לימודי חוג לגיל הרך (26 ש"ש), שיעמיקו את היכרותה של הסטודנטית עם עולם הינקות והילדות בגילאי לידה – 6, ויכללו היבטים התפתחותיים קוגניטיביים, רגשיים-חברתיים ומוטוריים ובהלימה לכך, הבנת עקרונות ההוראה והתאמת הסביבה לצורכי הילד.

ג.  התנסות בהוראה
התנסות זו מתקיימת במהלך שלוש שנות הלימוד הראשונות ותהיה בטווח הגילאים מגיל שלושה חודשים ועד גיל שש. היכרות על מגוון המסגרות החינוכיות בגיל הרך, החל ממעונות היום והמשך בגני הילדים.
בשנה א' – יושם דגש, בלימודים העיוניים ובעבודה המעשית, על הכרת מסגרות חינוכיות שונות, כסביבת חיים למגוון ילדים בעלי רצפים התפתחותיים שונים – פעוטות וילדים. ההתנסות המעשית תהיה במעונות יום.
בשנה ב' – יודגש תפקידה של הגננת ביצירת סביבה חינוכית מצמיחה ומשמעותית עבור הילדים. במקביל להכרת תיאוריות התפתחותיות תרכוש הסטודנטית כלי מחקר עיוניים לצד כלי מחקר אופרטיביים. ההתנסות המעשית תהיה בגני חובה.
בשנה ג' – יוכרו תפיסות חינוכיות, המהוות את הבסיס לעשייה החינוכית בגן הילדים, שהיא התשתית לגיבוש זהותה המקצועית של הסטודנטית. בהתנסות המעשית תתכנן ותבצע הסטודנטית מחקר גמר חינוכי. המחקר יכלול מחקר פעולה אישי שבמהלכו יבואו לידי ביטוי הכישורים המחקריים לצד הכישורים הפדגוגיים, שרכשה הסטודנטית במהלך לימודיה, בעריכת מחקר פעולה אישי, שישלב בצידו התערבות פדגוגית.

ד.  אפשרויות שילובים נוספים במסגרת המסלול:
1. הסמכה נוספת לשם הוראה בכיתות א'-ב'
(8 ש"ש* + 4 התנסות מעשית)
הכשרת מחנכות לכיתות א-ב במסגרת מסלול גן, מושתתת על הפסיכולוגיה ההתפתחותית הרואה את הילדות מלידה ועד גיל 8 כחטיבת גיל אחת. תוכנית הכשרה היוצרת רצף חינוכי בין הגן לביה"ס, מצמיחה מחנכות מומחיות בתחום התפתחות הילד, בעלות רגישות ללומדים הצעירים שאך זה נכנסו למסגרת ביה"ס, והן בעלות ראייה רחבה ומעמיקה יותר, ובשל כך, משכילות ליצור עבור הילד, רצף ישיר לעשייה החינוכית – לימודית שהחלה בגן הילדים.
הקורסים שנבחרו עוסקים בהיבטים הרגשיים, בהיבטים החברתיים, בהיבטים הלימודיים, ובדרכי הוראה של מגוון המקצועות שנלמדים בכיתות הנמוכות של כיתות היסוד.
הלימודים העיוניים ישולבו עם יום התנסות בכיתות א'-ב' לאורך שנה אחת.
* סטודנטית שתבחר ללמוד תוכנית זו, תלמד במבנה של שתי חטיבות של 15 ש"ש.
2. שילוב התמחות בגן חינוך מיוחד (26 ש"ש* + 8 ש"ש התנסות מעשית)
הלימודים בחוג לחינוך מיוחד לגיל הרך (לידה-6) מושתתים על התפיסה שעל החברה הישראלית בכלל, ועל צוות ההוראה בפרט, להכיר את האוכלוסיות בעלות הצרכים המיוחדים, על כל גוניהן, לקבל אותן ואת זכויותיהן לחינוך מתאים ולאיכות חיים מרבית. אנו מאמינים כי היהדות מחנכת לכבוד הדדי, לקבלת השונה ולהכלת אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים בתוך הקהילה.
הגננת בחינוך המיוחד פוגשת את הילדים בשנים הראשונות לחייהם, בתקופה בה המערכות השונות של הילד הרך (נוירולוגית,מוטורית וחושית, קוגניטיבית וחברתית-רגשית) עדיין בשלבי התפתחות ועל כן, יש חשיבות רבה לאיתור וטיפול מתאים בילדים בעלי צרכים מיוחדים בגיל הרך. מטרת הלימודים האקדמיים בחוג לחינוך מיוחד הינה לספק לסטודנטית רקע תיאורטי וידע החיוניים לאיתור ולקידום של אוכלוסיות ילדים עם מוגבלויות במגוון מסגרות חינוך, עם הדגשים על האפיונים הייחודיים של הילדים בגיל הרך.
הלימודים העיוניים ישולבו עם יום התנסות במסגרות החינוך המיוחד לאורך שנה.
*  סטודנטית שתבחר ללמוד התמחות זו תלמד מימלא במסגרת לימודי מסלול הגיל הרך 10 ש"ש חינוך מיוחד ועל כן, תצטרך להשלים רק עוד 16 ש"ש במסגרת החוג לחינוך מיוחד.