מחקר ועיון בחינוך מתמטי – גיליון 4: גיליון מיוחד בנושא למידה והוראה בראי הגישה התקשורתית


כריכה לאתר

עורכות הגיליון המיוחד: ד"ר טלי נחליאלי ופרופ' מיכל טבח

חברי המערכת

תוכן העניינים
דבר העורכת

מדור חדשות מתמטיות – נצה מובשוביץ-הדר

הקדמה: למידה והוראה בראי הגישה התקשורתית – טלי נחליאלי ומיכל טבח

עצמים מדיבורים: כיצד ילדים קטנים יוצרים מספרים בתוך שיח – עירית לביא ואנה ספרד

ניתוח שיח לימודי כיתתי בנושא המעגל דרך שתי עדשות תאורטיות: קומוגניציה של Sfard ו- SFL של Halliday – אחלאם ענאבוסי ומיכל טבח 

מטה-אריתמטיקה ספונטנית כצעד ראשון לקראת האלגברה הבית-ספרית – שי כספי

הבניה משותפת של זהות "תלמידה מתקשה": שגרות שיח בין מורה לתלמידתה ותפקידם
בהנצחת קשיי למידה במתמטיקה – עינת הד-מצויינים

קריאת טקסטים מתמטיים בתיכון – אביטל אלבוים-כהן

שימוש בהגדרה מתמטית בתהליכי זיהוי פונקציה על-ידי סטודנטים להוראה – טלי נחליאלי
ומיכל טבח

מאמר תגובה: מה משתקף מהגיליון לגבי התפתחות התאוריה הקומוגניטיבית דרך מימושיה? –
בוריס קויצ'ו

גיליון 4 בפורמט מלא