תואר שני .M.Ed בייעוץ חינוכי*


* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

התכנית לתואר שני ביעוץ חינוכי
שם הטופס למעבר לטופס 
מידע כללי
מטרות התכנית  קישור לקובץ PDF  
מבנה תכנית הלימודים    קישור לקובץ PDF  
תנאי סף לקבלה  קישור לקובץ PDF  
תכנית הלימודים – (רשימת הקורסים)
תכנית הלימודים (רשימת הקורסים)  קישור לקובץ PDF  
 טפסים
טופס רישום לשנה"ל תשע"ח  2017/2018 – ייעוץ חינוכי  קישור לקובץ PDF 
למורים בשבתון – הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – ארגון המורים קישור לקובץ PDF 
למורים בשבתון – הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד – הסתדרות המורים הרשאה לחיוב חשבון
נוהל הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי  נוהל להגשת בקשה להחזר נסיעות
טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי  טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה

 ראש התכנית:

 פרופ' שרגא פישרמן

 052-6071678

 SHRAGAFISHERMAN@GMAIL.COM