טפסים להורדה והדפסה


 

שם הטופס  למעבר לטופס 
1. טפסי רישום  – לשנה"ל תשע"ח 2017/2018
    1.1 רישום לתואר שני .M.Ed
          1.1.1 חינוך
          1.1.2 תנ"ך
          1.1.3 אנגלית
          1.1.4 ייעוץ חינוכי
    1.2 רישום ללימודי המשך ולתואר .B.Ed
    1.3 פיתוח מקצועי 
    1.4 סטאז' 2017/2018
2. הרשאה לחיוב חשבון בהוצאת שכר לימוד   
    2.1 ארגון המורים
    2.2 הסתדרות המורים
 3. בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים ולפיתוח מקצועי 
    3.1 נוהל להגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי נוהל להגשת בקשה להחזר נסיעות
    3.2 טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה  ללימודים/לקורס לפיתוח מקצועי טופס הגשת בקשה להחזר הוצאות נסיעה
 4. טפסים נוספים
 4.1 טופס שינוי מערכת טופס לשינוי מערכת