האולפניאדה המתמטית: היבטים תוכניים, ערכיים ומגדריים


יצחק איזק, מכללה ירושלים
זיוה דויטש, מכללה ירושלים

תקציר

האוּלפַּנִיאַדַה המתמטית היא תחרות בפתרון בעיות בחשיבה מתמטית, המאורגנת על-ידי החוג למתמטיקה במכללה ירושלים, ומיועדת לבנות בגילאי תיכון.

בעקבות האולפניאדה הרביעית שהתקיימה בתש"ע, וכללה 2000 מתמודדות מרחבי הארץ והעולם נערך מחקר. המחקר בדק את טיב הקשר ההדדי בין רקע המעורבות בתחרות, התנהלותן המתמטית, עמדותיהן המגדריות, יחסן למתמטיקה, עמדותיהן כלפי התחרות, וציפיותיהן בדבר קריירה מתמטית עתידית. המידע התקבל באמצעות שאלונים שהופנו למתמודדות ולמוריהן.

המחקר העלה כי האולפניאדה היא פעילות מאתגרת חוץ-קוריקולרית, המקדמת את החשיבה המתמטית.

ממצאי המחקר מאפשרים להבחין בין סגנונות למידה שונים: הלומדת העצמאית והלומדת המסתייעת. סגנונות אלו משליכים על היחס למתמטיקה: הדימוי העצמי של הלומדת העצמאית כמו גם יחסה למתמטיקה, חיוביים יותר מאלה של הלומדת המסתייעת.

האולפניאדה זמנה גם דרך לבדוק את תפיסת המתמודדות בנושא מתמטיקה ומגדר. מניתוח תשובותיהן עולה כי הן סבורות כי לנשים יכולות מתמטיות שאינן נופלות מאלו של גברים.

ממצאי המחקר מצביעים על דרכים חדשות להעצמת הלומדים ביחסם למתמטיקה, ומעלים על נס את החשיבות של היצירתיות והחשיבה הלא שגרתית כגורמים בשינוי היחס לתחום. בפרט, מתווה המחקר דרכים לשינוי יחס הבת למתמטיקה והדימוי העצמי המגדרי שלה ביחס למקצוע זה – הן כלומדת והן כמלמדת. ממצאי המחקר תומכים בסברה שפעילויות מעין האולפניאדה עשויות לשפר את הנחיתות המגדרית של הנשים ביחס לגברים באשר לכישוריהם המתמטיים וכן לצמצם את המיתוסים השליליים האופפים את המקצוע והמתבטאים אפילו אצל המצטיינות בתחום.

מילות מפתח:      תחרות; פערים בין-מגדריים; סטריאוטיפים מגדריים; העשרה מתמטית.