שעות קבלה של מרצים


שם המרצה יום שעה
חינוך
אוחנה דוד יום שני 13:00-11:00
אלימלך עדי יום שני 16:00-14:30
בלאו מיכל יום שלישי 16:00-14:00
14:00-12:00
בן-אוריאל ליאת יום שלישי 18:00-17:00
הימל ורדיה יום שני 14:45-13:45
ויידה פנינה יום שני יום שני סמסטר א'
סמסטר ב'
12:30-11:30
15:00-14:00
חובב יחיאלי יום ראשון 16:00-14:00
ד"ר טוב לי אסתי יום רביעי 12:00-10:00
טרופר יהודה יום שני 14:00-12:30
ד"ר כלפון אסתר יום שני 18:00-16:00
נכטיילר הילה יום שלישי בתיאום מראש 14:00-13:00
18:45-17:45
פרופ' פישרמן שרגא יום ראשון סמסטר א'
סמסטר ב'
13:30
14:00
פריד טלי יום ראשון 12:30-10:30
פריש יהודית יום ראשון 16:00-14:00
רפאלוביץ אתי יום שני 12:00-11:00
ד"ר שניאור דוד יום ראשון 14:00-12:00
שפירא רעות יום שני בתיאום מראש 19:45-17:45
מקרא
ד"ר ארן ברוריה יום ראשון 12:30-11:30
ד"ר דל מיכל יום שני סמסטר א'
סמסטר ב'
14:00-12:30
12:00-10:30
פרופ' הורוביץ טליה בימי שני בתיאום מראש 13:00-12:00
הרב ד"ר זאנד אפרים יום שני סמסטר א'
סמסטר ב'
17:00
19:00
הרב ד"ר כהן בועז יום שני 16:00-14:00
גיל רך
בן-שושן עליזה יום שני 18:35-16:10
גיל איריס יום ראשון בתיאום מראש לפני השיעור.
ד"ר דורי ניצה יום ראשון
יום שני
10:30-9:30
10:30-9:30
הימל ורדיה יום שני 14:40-13:30
חמי מירב יום שני 13:00-12:00
ד"ר עמית רותי יום ראשון
יום שני
בחדר המורים 12:30-12:00
8:45-8:15
ד"ר פריש תרצה יום שני בתיאום מראש 17:30-18:30
קלושי ענבל יום שני 17:30-16:30
רויטל תמרי יום ראשון 13:00-12:00
ד"ר רונן נורית יום שני 16:00-15:15
שטיינברג לילך יום שני 17:15-16:15
תושב"ע
הרב ד"ר זילברשטיין ירון יום ראשון 13:00
הרב קליין יעקב יום שני 13:00
16:00
אנגלית
Time to Meet יום רביעי 17:15-16:15
מתמטיקה
אוברמן ג'וני יום שני 12:30-10:30
ד"ר אוקסמן ויקטור יום שני 16:00-15:00
ד"ר ביטון יניב יום ראשון 19:00-18:00
פרופ' בן-חיים דוד יום ראשון או בתיאום מראש 17:00-16:00
ברגר-ברבן רותי יום שני תיאום מראש 17:45-17:00
ד"ר גלעד שושנה יום ראשון סמסטר א'
סמסטר ב'
11:30-10:30
10:30-9:30
פרופ' הרשקוביץ שרה יום ראשון 13:00-12:00
ויסמן אילנה יום ראשון סמסטר א'
סמסטר ב'
11:30-10:30
13:30-12:30
ד"ר מוגילבסקי רחל יום שני
יום רביעי
16:10-15:10
סגל רותי יום ראשון 14:00-13:00
סגליס ברכה יום ראשון סמסטר א'
סמסטר ב'
16:00-14:30
17:35-16:10
פרופ' סטופל משה יום ראשון
יום שני
16:00-14:15
15:45-14:45
ד"ר פרוסק אניה יום ראשון 13:10-12:10
ד"ר פרייברט דוד יום ראשון 11:30-10:30
קולושי מינסקר ענבל יום שני סמסטר ב'
או בתיאום מראש
17:30-16:30
שי רחל יום שלישי 14:00-13:00
ד"ר שיר קרני יום ראשון
יום שני
סמסטר א'
סמסטר ב'
16:00-15:00
14:00-13:00
היסטוריה
ד"ר אליעזר שריאל יום ראשון 17:00-16:00
13:00-12:00
ד"ר בן שחר מאיר יום ראשון 17:00-16:00
גבל עדה יום ראשון 14:00-13:00
ד"ר דויטש יעקב יום ראשון 14:45-13:45
הכט אריה יום ראשון 13:30-12:30
ד"ר מרציאנו יואל יום ראשון 17:30-16:30
חינוך מיוחד
ד"ר ביגמן זהבה יום שני
יום רביעי
תיאום מראש 15:00-14:00
12:00-10:30 18:00-16:30
גרניט בובליל יום שני 13:00-12:00
ד"ר יבזורי יונת יום שני 11:15-10:15
מגל סמואל סוזי יום שלישי 11:30-10:30
ממן אביה יום שני 14:00-13:00
נייפלד עדני יום שלישי 12:30-11:30
סגליס ברכה יום ראשון 16:00-14:30
ד"ר סימון חוה יום שני 14-00:13:00
ד"ר עמית רות יום ראשון
יום שני
12:30-12:00
8:45-8:15
קספרסקי רונן יום שני 13:00-12:00
ד"ר קריפל אורלי יום שני 13:00-12:00
שמש רות יום ראשון תיאום מראש 12:00