השביתה הסתיימה – מועדי ב'

השביתה הסתיימה ולכן במקרה של היבחנות בשני מועדים, הציון האחרון הוא הקובע ולא כפי שצויין בעקבות השביתה,  שהציון הגבוה הוא הקובע.

בברכה, ההנהלה