פריטת כספים במרפ"ד

לתשומת לב הסטודנטים,

אין פריטת כספים במרפ"ד

ניתן להטעין את כרטיס הצילום באמצעות כרטיס אשראי.