נפתח רישום לקורס עזרה ראשונה לשנים (ב',ג',ד')

הרישום באתר המכללה תחת טפסי רישום מקוונים.
תאריכי הקורס: יום ראשון י"ב אלול עד יום רביעי ט"ו באלול.(3.9.2017 – 6.9.2017 )
השעות: יום ראשון החל מהשעה 10:30 עד 17:30 , שאר הימים החל מ 9:00 עד 17:30
הרישום מותנה  באישור ראש מסלול.
סטודנט/סטודנטית שנרשמו לקורס עזרה ראשונה (ולא ביטלו) ולא הגיעו לקורס ישלמו קנס על סך 50 ₪.
הרישום ייסגר בתאריך 29.8.2017 בחצות.