נפתח רישום לקורס זהירות בדרכים (מקוון)

הרישום באתר המכללה תחת טפסי רישום מקוונים.
הלימוד בקורס מקוון ב- Moodle.
לאחר תקופת הרישום יישלח מייל הסברים מפורט
לכל הנרשמים.
הרישום ייסגר בתאריך 19.03.2017 (בחצות).