נפתח הרישום לקורס זהירות בדרכים (מקוון לבנים ובנות)

הרישום באתר המכללה תחת טפסי רישום מקוונים.
תאריך אחרון לסיום הרישום לקורס:  05.11.2017 (בחצות).
מיד בסיום תקופת ההרשמה – יישלח לכל אחד מייל עם הסבר על הקורס וכו'.
הקורס הינו קורס מקוון, באמצעות מערכת מודל.
בקורס לא יתקיימו מפגשים פרונטאליים ולא יתקיים מבחן.
בקורס תתבקשו לצפות במצגות שונות, לקרוא מאמרים, לצפות בסרטונים ועוד ועוד – ובמהלך הקורס תתבקשו לענות על שאלות ומטלות שונות.
בסמוך למועד פתיחת הקורס תקבלו הודעה אישית למייל ובו פרטים נוספים.