נפתח הרישום למבחני בקיאות בהלכה

הרישום באתר המכללה תחת טפסי רישום מקוונים
הרישום לבחינות יסגר בתאריך 15.8.17 בחצות.
הבחינה תתקיים, בעזהי"ת, בתאריך 20.8.17 בשעה 10:00
על כל היחידות.
יחידה א'- סדר היום וברכות
יחידה ב'- שבת
יחידה ג'- חג ומועד
יחידה ד'- חינוך, צדקה, אבלות, ממונות.