נפתח הרישום לבחינות הבקיאות בהלכה (בנים ובנות – לכל היחידות)

הרישום לבחינות יסגר בתאריך 17.10.17 בחצות.
הבחינה תתקיים, בעזהי"ת, בתאריך 24.10.17 בשעה 17:30
על כל היחידות.
יחידה א'- סדר היום וברכות
יחידה ב'- שבת ופסח
יחידה ג'- חג ומועד
יחידה ד'- חינוך, צדקה, אבלות, ממונות

שימו לב:  חומרי הלימוד למבחנים השונים עודכנו באתר – נא התעדכנו בהתאם!