נפתח הרישום לבחינות הבקיאות בהלכה

הרישום באתר המכללה תחת טפסי רישום מקוונים.
ביום שלישי 13.6.17 יתקיימו בעזהי"ת,
מבחני הבקיאות בהלכה.
הבחינות יתקיימו ליחידות ב' ו- ד' בשעה 17:30,
כפי שהתפרסם באתר המכללה.
סיום הרישום יהיה בתאריך 8.6.17 בחצות.