נפתחה הרשמה לבחינות הבקיאות בתנ"ך (כל היחידות)

הרישום באתר המכללה תחת טפסי רישום מקוונים.
המבחן ייערך אי"ה בע"ה באסרו חג שבועות, ז' סיון, (1.6).
ביטול רישום חייב להיעשות בטופס מסודר באתר.
אי הגעה לאחר רישום ללא ביטול מסודר יגרור חסימה
למועד הבחינה הבאה.
הרישום ייסגר בתאריך 29.5.2017 בחצות.
ב ה צ ל ח ה !