נפתחה ההרשמה להלוואה מותנית (לבנים ולבנות)

הרישום באתר תחת טפסי רישום מקוונים.
שימו לב: הגשת בקשה להלוואה מותנית אינה מבטיחה את קבלתה.
תינתן עדיפות למסלולים מתמטיקה, אנגלית ומצויינות. לא ניתן להגיש בקשת הלוואה למי שלומד/ת פחות מ- 24 ש"ש.
שימו לב: במידה וקיבלתם הלוואה מותנית בהתאם לבקשתכם, ולא תגיעו
לקחת את ההלוואה – תחוייבו ב- 500 ש"ח קנס.
הרישום בטופס זה אינו מהווה אישור לקבלת ההלוואה המותנית או לקבלת הבקשה.
הרישום יסגר בתאריך 15.10.2017 (בחצות).