מלגה לסטודנטים עולים

לסטודנטים העולים:
מלגת הייאס לעולים – נפתחה באוגוסט 2017.
לפרטים לחץ כאן.

לפרטים נוספים:
מיכל בלאו, דקאנית הסטודנטים.