לסטודנטיות ולסטודנטים תושבי נהריה

נפתחה מילגה על סך 1,000 ש"ח.
לפרטים והרשמה כאן.
לפרטים נוספים, מיכל בלאו דיקנית הסטודנטים.