לכל הסטודנטיות והסטודנטים

"טיפים ללמידה למבחנים"
באדיבות מרכז יח"ס.
– באתר יח"ס (בלשונית סטודנטים)
– http://shaanan.ac.il/wp-content/uploads/2014/10/29.1.17.pdf

בהצלחה לכולם,
מרכז יח"ס