לכל הסטודנטיות והסטודנטים

באתר המכללה נפתח מדור דרושים.
המדור מרכז עבורכם הצעות עבודה קבועות וזמניות.
המדור מתעדכן במהלך כל השנה.