כרטיסי נבחן סמסטר ב' תשע"ז

לכל הסטודנטים שלום,
ניתן להנפיק כרטיסי נבחן לסמסטר ב' תשע"ז(הכרטיס מיועד לסטודנטים מלימודי הכשרה,לימודי המשך ותעודת הוראה) סטודנטים מלימודי תואר שני לא צריכים להנפיק את הכרטיס.
את הכרטיס מוציאים באופן עצמאי ממערכת האורביט בקטגוריית אישורים/טפסים ללא תשלום.
סטודנט שלא סיים מלוא תשלומי שכ"ל לשנת תשע"ז גישתו לאורביט תיחסם.
לנוחיותכם ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן עצמאי במערכת האורביט בקטגורית תשלום חוב-אין אפשרות לבצע פריסה לתשלומים עקב סיום שנת הלימודים הנוכחית.

בברכה והצלחה
ענת צדוק
מדור שכ"ל