ימי עיון לזיכרון השואה והנחלתה- עדכון בשינוי התכנית

הסברה לסטודנטיות