הגשת עבודות סמינריוניות תשע"ז

להלן עדכון בעניין מועדי הגשת עבודות סמינריוניות שנכנס לתקנון המכללה.
העדכון יכנס לתוקף כבר במועדי הגשת הסמינריונים של תשע"ז.
דהיינו, סטודנטים שלמדו סמינריונים בתשע"ז, יוכלו להגיש את העבודות על פי הלו"ז החדש כדלהלן:
כלל הסטודנטים והסטודנטיות: עד יום הלימודים הראשון מיד לאחר חג סוכות, בשנה העוקבת למועד הקורס.
סטודנטים בנים שהשתתפו בקורסי קיץ: עד לתאריך ז' במרחשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס.

בברכה, הנהלת המכללה