בית מדרש אשכולות

לסטודנטיות המשתתפות בבית מדרש "אשכולות"
שלום רב,
ביום שני הקרוב כ"ד שבט , 20.2, ניפגש ללימוד משותף בבית מדרש 'אשכולות'.
במפגש זה נעסוק בנושא מסירת התורה שבכתב והתורה שבעל פה.

הודעה נוספת: המפגש של בית המדרש, שאמור להתקיים בתאריך 22 במאי, הועבר לתאריך 15 במאי. אנא עדכנו ביומנכם.

מצפה לראותכן בשבוע הבא,
גלית