ביטול שיעור של עליזה בן שושן ב- 20.2

לא יתקיים השיעור של עליזה "ציורי ילדים" בשעה 17:30.