אישור נבחן סמסטר א' תשע"ז

לכל הסטודנטים שלום,

החל מהיום ניתן להדפיס באופן עצמאי במערכת ה-ORBITLIVE-כרטיס נבחן,

שימו לב -עליכם להכנס בORBITLIVE לאישורים-טפסים ללא תשלום-הפקת מסמכים.

האישור מיועד לכל הסטודנטים למעט סטודנטים מתואר שני.

רק הסטודנטים שהסדירו תשלומי שכ"ל יוכלו להפיק את האישור ,מי שלא דאג להסדיר את התשלום גישתו לאתר האורביט תיחסם.

 

 

 

תודה מראש

ובהצלחה

ענת צדוק

מדור שכ"ל