אישורים להתאמות בדרכי היבחנות – תזכורות אחרונות

כרטיסי התאמות בדרכי היבחנות נמצאים אצל הניה במזכירות. על כל מי שעדיין לא עשה זאת לקחת את הכרטיס מבעוד מועד (השבוע).
יש להביא את הכרטיס לכל מבחן ולהראות אותו למשגיח לפני תחילת המבחן.  המרצים והמשגיחים לא יוכלו לתת את ההתאמות ללא הכרטיס.
לא תהיה אפשרות לקבל כרטיס זמני או חלופי בתקופת המבחנים.
בהצלחה רבה במבחנים ובסיום מטלות הסמסטר,
מרכז יח"ס .