אגודת הסטודנטים תשע"ז

יו"רית האגודה- מוריה טל
חברות האגודה:
חינוך מיוחד- שירה היימן
גיל הרך- פרנוס גברי
מסלול יסודי- ליטל מצגר
על יסודי- גיל שושן
שתהיה לכולנו עשייה פורייה ומוצלחת!
בברכה,
אגודה תשע"ז.